Ir ao contido
Descontos especiais de lanzamento na Pure Collection!

EULA

Acordo de licenza do usuario final ("Acordo")
Última actualización: 20 de xaneiro de 2021
Lea atentamente este Acordo de licenza do usuario final antes de facer clic no botón "Acepto", descargar ou usar Reliqium.
Interpretación e definicións
Interpretación
As palabras cuxa letra inicial está en maiúscula teñen significados definidos nas seguintes condicións. As seguintes definicións terán o mesmo significado independentemente de que aparezan en singular ou plural.
Definicións
Para os efectos deste Contrato de licenza de usuario final:
Acordo significa este Acordo de licenza de usuario final que forma todo o acordo entre Vostede e a Compañía sobre o uso da aplicación.
Aplicación significa o programa de software fornecido pola empresa descargado por vostede a través da conta dun almacén de aplicacións nun dispositivo, chamado Reliqium
App Store significa o servizo de distribución dixital operado e desenvolvido por Apple Inc. (Apple App Store) ou Google Inc. (Google Play Store) a través do cal a aplicación descargouse no seu dispositivo.
Empresa (chamada "a Empresa", "Nós", "Nós" ou "Nosa" neste Acordo) refírese a Reliqium, Rosalía de Castro, 12-14, 3ºA, 15185, Cerceda, La Coruña.
O contido refírese a contido como texto, imaxes ou outra información que podes publicar, cargar, enlazar ou poñer á túa disposición, independentemente da forma dese contido.
País refírese a: España
Dispositivo significa calquera dispositivo que pode acceder á aplicación, como un ordenador, un teléfono móbil ou unha tableta dixital.
Family Sharing / Family Group permítelle compartir as aplicacións descargadas a través da App Store con outros membros da familia, o que lles permite ver e descargar as aplicacións subvencionables nos seus dispositivos asociados.
Servizos de terceiros significa calquera servizo ou contido (incluídos datos, información, aplicacións e outros servizos de produtos) proporcionados por un terceiro que a aplicación pode amosar, incluír ou poñer a disposición.
Quere dicir a persoa que accede ou usa a aplicación ou a empresa ou outra persoa xurídica en nome da cal esa persoa accede ou usa a aplicación, segundo corresponda.
Recoñecemento
Ao facer clic no botón "Acepto", descargar ou utilizar a aplicación, acepta estar obrigado aos termos e condicións deste acordo. Se non está de acordo cos termos deste acordo, non faga clic no botón "Acepto", non descargue nin use a aplicación.
Este Acordo é un documento legal entre vostede e a Compañía e regula o uso que fai da Aplicación que a Compañía pon á súa disposición.
Este acordo só está entre vostede e a compañía e non coa App Store. Polo tanto, a Compañía é a única responsable da Aplicación e do seu contido. Aínda que a App Store non é parte deste Contrato, ten o dereito de facelo valer contra vostede como terceiro beneficiario en relación co seu uso da aplicación.
Dado que outros usuarios poden acceder e usar a aplicación a través de, por exemplo, Family Sharing / Family Group ou compras por volume, o uso da aplicación por parte destes usuarios está expresamente suxeito a este Acordo.
A Compañía licenza, non vende, a aplicación para que a use estritamente de acordo cos termos deste acordo.
Licenza
Alcance da licenza
A Compañía concédelle unha licenza revocable, non exclusiva, intransferible e limitada para descargar, instalar e usar a aplicación estritamente de acordo cos termos deste Acordo.
Só podes usar a aplicación nun dispositivo que posúas ou controles e segundo o permitan os termos e condicións do almacén de aplicacións.
A licenza concedida pola Compañía é exclusivamente para os seus fins persoais e non comerciais, estritamente de acordo cos termos deste Acordo.
Restricións de licenza
Vostede acepta non facelo e non permitirá que outros:
• Licenciar, vender, alugar, asignar, asignar, distribuír, transmitir, aloxar, subcontratar, divulgar ou explotar comercialmente a aplicación ou poñer a aplicación a terceiros.
• Copie ou use a aplicación para calquera outro propósito que non sexa o permitido na sección "Licenza" anterior.

• Modificar, facer obras derivadas, desmontar, descifrar, compilar ou enxeñar inversamente calquera parte da aplicación.
• Eliminar, alterar ou ocultar calquera aviso de propiedade (incluído calquera aviso de copyright ou marca rexistrada) da Compañía ou dos seus afiliados, socios, provedores ou titulares da licenza da Aplicación.
Contidos
Restricións de contido
A Compañía non se fai responsable das entradas, da información ou do contido dos usuarios da Aplicación. Comprende e acepta expresamente que é o único responsable do contido e de toda a actividade que se produce na súa conta, xa sexa vostede ou calquera terceiro que use a súa conta.
Non podes transmitir ningún contido que sexa ilegal, ofensivo, perturbador, destinado a repugnar, ameazar, difamar, difamar, obsceno ou doutra maneira desagradable. Entre os exemplos deste contido desagradable inclúense, entre outros, o seguinte:
• Actividades ilegais ou que promovan actividades ilegais.
• Contido difamatorio, discriminatorio ou pequeno, incluíndo referencias ou comentarios sobre relixión, raza, orientación sexual, xénero, orixe nacional / étnica ou outros grupos destinatarios.
• Spam, xerado por máquina ou aleatorio, que constitúe publicidade non autorizada ou non solicitada, cartas en cadea, calquera outra forma de solicitude non autorizada ou calquera outra forma de lotería ou xogo.
• Conter ou instalar virus, gusanos, malware, cabalos de Troia ou outro contido deseñados ou destinados a interromper, danos ou limitar o funcionamento de calquera software, hardware ou equipamento de telecomunicacións ou danos ou obter acceso non autorizado a calquera información ou outras informacións dunha terceira persoa do partido .
• Infringir os dereitos de propiedade de calquera parte, incluíndo patentes, marcas rexistradas, segredo comercial, dereitos de autor, dereito de publicidade ou outros dereitos.
• suplantar a identidade de calquera persoa ou entidade, incluída a compañía e os seus empregados ou representantes.
• Viola a privacidade de calquera terceira persoa.
• Información e características falsas.
A Compañía resérvase o dereito, pero non a obriga, de, ao seu exclusivo criterio, determinar se algún contido é adecuado e cumpre o presente Acordo, rexeitar ou eliminar calquera contido. A Compañía resérvase ademais o dereito de facer cambios de formato e edición e de cambiar a forma de calquera contido. A Compañía tamén pode limitar ou revogar o uso da Aplicación se publica ese contido desagradable.
Como a Compañía non pode controlar todo o contido publicado por usuarios e / ou terceiros na Aplicación, vostede acepta usar a Aplicación baixo o seu propio risco. Comprende que ao usar a aplicación pode estar exposto a contido que pode resultar ofensivo, indecente, incorrecto ou desagradable e acepta que en ningún caso a Compañía será responsable de ningún xeito de ningún contido, incluídos erros ou omisións en calquera contido, ou calquera perda ou dano de calquera tipo incorrer como resultado do seu uso de calquera contido.
Propiedade Intelectual
A solicitude, incluíndo pero non limitándose a todos os dereitos de autor, patentes, marcas comerciais, segredos comerciais e outros dereitos de propiedade intelectual son e seguirán sendo propiedade exclusiva da compañía.
A Compañía non estará obrigada a indemnizalo ou defendelo por calquera reclamación de terceiros derivada da aplicación ou relacionada coa mesma. Na medida en que a compañía está obrigada a ofrecer compensación pola lexislación aplicable, a compañía, non a App Store, será o único responsable da investigación, defensa, resolución e descarga de calquera alegación de que a App ou o uso das mesmas infrinxe un terceiro. Dereitos de propiedade intelectual.
Modificacións da aplicación
A Compañía resérvase o dereito de modificar, suspender ou interromper, de xeito temporal ou permanente, a Aplicación ou calquera servizo ao que estea conectada, con ou sen previo aviso e sen responsabilidade ante vostede.
Actualizacións de aplicacións
A Compañía pode, de cando en vez, proporcionar melloras ou melloras ás características / funcionalidades da aplicación, que poden incluír parches, corrección de erros, actualizacións, melloras e outras modificacións.
As actualizacións poden modificar ou eliminar certas características e / ou funcionalidades da aplicación. Vostede acepta que a Compañía non ten a obriga de (i) proporcionar actualizacións, ou (ii) seguir proporcionando ou habilitando funcións e / ou funcionalidades particulares da aplicación.
Ademais, acepta que todas as actualizacións ou calquera outra modificación (i) serán consideradas como parte integral da solicitude e (ii) estarán suxeitas aos termos e condicións deste acordo.
Mantemento e soporte
A Compañía non ofrece ningún tipo de mantemento nin soporte para a descarga e uso da aplicación. Na medida en que o mantemento ou a asistencia sexan necesarios segundo corresponda por lei, a empresa, e non a App Store, estará obrigada a proporcionar ese mantemento ou soporte.
Servizos de terceiros
A aplicación pode amosar, incluír ou facer dispoñible contido de terceiros (incluídos datos, información, aplicacións e outros servizos de produtos) ou proporcionar ligazóns a sitios web ou servizos de terceiros.
Recoñece e acepta que a Compañía non será responsable dos Servizos de terceiros, incluída a súa exactitude, integridade, actualidade, validez, cumprimento dos dereitos de autor, legalidade, decencia, calidade ou calquera outro aspecto dos mesmos. A Compañía non asume nin terá ningunha obriga nin responsabilidade con vostede nin con ningunha outra persoa ou entidade polos Servizos de terceiros.
Debe cumprir os termos aplicables do acordo de terceiros cando use a aplicación. Os servizos de terceiros e as ligazóns a eles fornécense exclusivamente para a súa comodidade e accede e utilízaos completamente baixo o seu propio risco e suxeito aos termos e condicións destes terceiros.
Política de Privacidade
A Compañía recompila, almacena, mantén e comparte información sobre vostede de acordo coa nosa Política de privacidade: https://reliqium.com/policies/privacy-policy
Ao aceptar este acordo, recoñece que acepta e acepta os termos e condicións da nosa política de privacidade.
Duración e rescisión
Este Contrato permanecerá en vigor ata que sexa rescindido por vostede ou a compañía. A Compañía pode, ao seu exclusivo criterio, en calquera momento e por calquera ou ningunha razón, suspender ou rescindir este Contrato con ou sen previo aviso.
Este acordo rescindirase inmediatamente, sen previo aviso da empresa, se incumpre algunha das disposicións deste acordo. Tamén pode rescindir este acordo eliminando a aplicación e todas as copias dela do seu dispositivo ou do seu ordenador.
Ao finalizar este acordo, debe deixar de usar a aplicación e eliminar todas as copias da aplicación do seu dispositivo.
A rescisión deste acordo non limitará ningún dereito ou remedio da compañía por lei ou por equidade no caso de que vostede incumpra (durante a vixencia deste acordo) calquera das súas obrigacións derivadas deste acordo.
Compensación
Acepta indenizar e eximir a compañía e as súas subsidiarias, afiliadas, directivos, empregados, axentes, socios e titulados (se) a salvo de calquera reclamación ou acción xudicial, incluíndo honorarios advocatícios, debido a ou resultantes de o seu: (a) uso da aplicación; (b) violación deste Acordo ou de calquera lei ou regulamento; ou (c) violación de calquera dereito dun terceiro.
Sen garantías
A aplicación fornéceselle "TAL COMO ESTÁ" e "COMO ESTÁ DISPONIBLE" e con todos os defectos e defectos sen ningún tipo de garantía. Ata o límite máximo permitido pola lexislación aplicable, a compañía, no seu propio nome e en nome de seus afiliados e os seus respectivos titulados e provedores de servizos, renuncia expresamente a toda garantía, expresa, implícitas, legais ou non., En relación á aplicación , incluíndo todas as garantías implícitas de comerciabilidade, adecuación a un propósito particular, título e non infracción, e garantías que poidan derivarse do curso do trato, curso de rendemento, uso ou práctica comercial. Sen limitación ao anterior, a Compañía non fai ningunha garantía nin compromiso e non fai ningunha representación de ningún tipo de que a aplicación cumprirá os seus requisitos, acadará os resultados previstos, será compatible ou funcionará con calquera outro software, aplicación, sistema ou servizo. , funcionará sen interrupcións, cumprirá os estándares de rendemento ou fiabilidade ou estará exento de erros ou poderá corrixirse ou corrixir calquera erro ou defecto.
Non obstante, nin a empresa nin calquera dos provedores da empresa fai calquera representación ou garantía de ningún tipo, expresa ou implícita: (i) de funcionamento ou a dispoñibilidade da aplicación, ou a información, contidos e material ou produtos. incluído nel; (ii) que a aplicación será ininterrompida ou libre de erros; (iii) en canto á precisión, fiabilidade ou validez de calquera información ou contido subministrado a través da aplicación; ou (iv) que a aplicación, os seus servidores, contido ou correos electrónicos enviados desde ou en nome da compañía están libres de virus, scripts, troianos, gusanos, malware, bombas de reloxo ou outros compoñentes nocivos.
Algunhas xurisdicións non permiten a exclusión de certos tipos de garantías ou limitacións dos dereitos legais aplicables do consumidor, polo que é posible que algunhas ou todas as exclusións e limitacións anteriores non lle sexan aplicables. Pero nese caso, as exclusións e limitacións establecidas nesta sección 11 aplicaranse na medida en que o exixa a lexislación aplicable. Na medida en que exista unha garantía por lei que non pode ser rexeitada, a Empresa e non a App Store serán os únicos responsables desta garantía.
Limitación de responsabilidade
Non obstante calquera dano que poidan incorrer, a responsabilidade total da compañía e calquera dos seus provedores en calquera disposición deste Acordo eo seu recurso exclusivo para todo o que precede será limitado ao importe efectivamente pagado por vostede para a aplicación. Ou a través do Solicitude.
Na medida máxima permitida pola lexislación aplicable, en ningún caso a Compañía nin os seus provedores serán responsables de ningún dano especial, incidental, indirecto ou consecuente (incluíndo, entre outros, a perda de beneficios, a perda de datos ou outra información, debido a empresas interrupción, danos persoais, perda de privacidade derivados ou de algunha forma relacionados co uso ou incapacidade para usar a aplicación, software de terceiros e / ou hardware de terceiros usados coa aplicación, ou en conexión con calquera disposición deste acordo), aínda que se informase á empresa ou a calquera provedor da posibilidade de tales danos e aínda que o remedio non cumpra o seu propósito esencial.
Algúns estados / xurisdicións non permiten a exclusión ou limitación de danos incidentais ou consecuentes, polo que é posible que a limitación ou exclusión anterior non lle sexa aplicable.
Vostede entende e acepta expresamente que a App Store, as súas subsidiarias e afiliadas, e os seus titulados non será responsable a vostede en calquera teoría de responsabilidade por calquera consecuencias directos, indirectos, incidentais, especiais ou exemplares que poden incorrer, incluíndo perda de datos, se a tenda de aplicacións ou os seus representantes foron informados ou non da posibilidade de tales perdas.
Separabilidade e renuncia
Divisibilidade
Se algunha disposición deste acordo non se pode aplicar ou non é válida, esa disposición cambiarase e interpretarase para acadar os obxectivos desa disposición na medida do posible segundo a lexislación aplicable e as restantes disposicións continuarán en vigor.
Renuncia
Agás disposición en contrario, a incapacidade de exercer un dereito ou esixir o cumprimento dunha obriga do presente Acordo non afectará a capacidade dunha das partes a exercer tal dereito ou esixir tal cumprimento en calquera momento posterior, nin vai constituír unha renuncia a renuncia dun valor predeterminado. de calquera incumprimento posterior.
Reclamacións de produtos
A empresa non ofrece ningunha garantía con respecto á aplicación. Na medida en que ten algunha reclamación derivada ou relacionada co seu uso da aplicación, a empresa, non a App Store, é responsable de abordar tales reclamacións, que poden incluír, pero non se limitan a: (i) calquera reclamación de responsabilidade do produto; (ii) calquera reclamación de que a solicitude non se axusta a ningún requisito legal ou regulamentario aplicable; e (iii) calquera reclamación derivada da protección do consumidor ou lexislación similar.
Cumprimento legal dos Estados Unidos
Vostede declara e garante que (i) non está nun país que está suxeito a embargo polo goberno dos Estados Unidos, ou que foi designado polo goberno dos Estados Unidos como un país "-apoiar o terrorismo", e (ii) non é aparece en calquera lista do goberno dos Estados Unidos de partes prohibidas ou restrinxidas.
Cambios neste acordo
A Compañía resérvase o dereito, ao seu exclusivo criterio, de modificar ou substituír este Contrato en calquera momento. Se unha revisión é importante, proporcionaremos un aviso de 30 días como mínimo antes de que entren en vigor as novas condicións. O que constitúe un cambio material determinarase a criterio exclusivo da compañía.
Ao continuar accedendo ou utilizando a aplicación despois de que as revisións entren en vigor, acepta estar obrigado aos termos revisados. Se non está de acordo cos novos termos, xa non está autorizado a usar a aplicación.
Lei de goberno
As leis do país, excluíndo os seus conflitos de leis, rexerán este acordo e o seu uso da aplicación. O uso da aplicación tamén pode estar suxeito a outras leis locais, estatais, nacionais ou internacionais.
Acordo completo
O Acordo constitúe o acordo completo entre Vostede e a Compañía sobre o uso que fai da Aplicación e substitúe a todos os acordos escritos ou orais anteriores e contemporáneos entre Vostede e a Compañía. Pode estar suxeito a termos e condicións adicionais que se aplican cando usa ou compra os servizos doutra empresa, que a compañía lle proporcionará no momento de tal uso ou compra.
Contacte connosco
Se tes algunha dúbida sobre este acordo, podes contactar connosco:
Por correo electrónico: info@borjaregueiro.com
Ao visitar esta páxina no noso sitio web: https://reliqium.com/pages/contact